Budowa infrastruktury ładowania na zajezdni MZK


Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o. o. w Opolu ogłasza postępowanie sektorowe, do którego przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się ze względu na wartość przedmiotu zamówienia na: Budowę infrastruktury ładowania na zajezdni MZK.
Zamówienie udzielone zostanie na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o. o. w Opolu” z uwzględnieniem wybranych zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty dotyczące postępowania do pobrania pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/465264
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/51481

Zamówienie jest częścią projektu pn.: „Elektromobilne Opole” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Translate »