Dostawa energii elektrycznej dla MZK Sp. z o. o. w Opolu.


Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu ogłasza postępowanie sektorowe, do którego przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się ze względu na wartość przedmiotu zamówienia na: Dostawę energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Opolu.

Zamówienie udzielone zostanie na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Opolu” z uwzględnieniem wybranych zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty dotyczące postępowania do pobrania pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/517899

Translate »