Autor: Ewelina Laxy

Komunikacja miejska w FERIE

Aktualności

Informujemy, że w czasie FERII zimowych, tj. w dniach 13 – 24 lutego autobusy komunikacji miejskiej kursować będą według wakacyjnego rozkładu jazdy (patrz kolumna => wakacje – dni robocze).


Zmiany godzin odjazdów linii 28

Aktualności

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, którzy apelowali o urealnienie godzin odjazdów, informujemy, że 1 lutego wprowadzone zostaną zmiany na linii 28. Będzie to służyło poprawie punktualności tej linii. Zaznaczamy, że nie zmienią się częstotliwość oraz liczba kursów. Korektom podlegać będą godziny odjazdów z poszczególnych przystanków – zostaną one zaktualizowane i urealnione.