Zmiany godzin odjazdów linii 28

Autobus MZK 306 na zajezdni

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, którzy apelowali o urealnienie godzin odjazdów, informujemy, że 1 lutego wprowadzone zostaną zmiany na linii 28. Będzie to służyło poprawie punktualności tej linii. Zaznaczamy, że nie zmienią się częstotliwość oraz liczba kursów. Korektom podlegać będą godziny odjazdów z poszczególnych przystanków – zostaną one zaktualizowane i urealnione.

W wyniku korekty wprowadzonej na linii 28 nieznacznej zmianie ulegną rozkłady jazdy linii: 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 i 21 (w większości chodzi o przyspieszenie wybranych kursów od 1 do 3 minut). Pozwoli to na zintegrowanie podróży na wszystkich tych liniach tak, aby dać możliwość wygodnej i zgranej w czasie przesiadki.

Jest to pierwszy etap zmian mający na celu podniesienie komfortu korzystania z komunikacji miejskiej.