Zawieszenie linii nocnych, redukcja przejazdów na liniach 7, 11 i 14

Autobus na ulicy

Miejski Zakład Komunikacyjny informuje, że od stycznia wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu poszczególnych linii.

  • Zawieszone zostaje kursowanie linii nocnych (N1, N2, N5, N13 oraz N15) – kroki takie zostały podjęte ze względu na niską liczbę przewożonych pasażerów, wysokie koszty realizacji oraz nierentowność linii.
  • Linia 7 od stycznia kursować będzie od poniedziałku do piątku – jak wynika z przeprowadzonych badań, linia 7 należy do najmniej efektywnych linii w dni wolne od pracy (informujemy jednak, że w większości obsługiwanych przez tę linię relacji istnieje możliwość podróżowania innymi liniami (15 i 25 z osiedla Armii Krajowej do Szczepanowic, 3 z osiedla Armii Krajowej do Nowej Wsi Królewskiej, 18 i 28 z Zaodrza do osiedla Chabrów).
  • Zredukowana zostanie częstotliwość kursowania linii 11 i 14 – linia 11 w dni robocze pomiędzy godzinami 17:30 a 23:00 będzie kursowała z częstotliwością co ok. 60 minut, linia 14 w godzinach od 17:30 do 20:30 będzie kursowała co 60 minut.

Powyższe decyzje zostały podjęte przez Miejski Zakład Komunikacyjny oraz organizatora przewozów – Urząd Miasta Opola, i są spowodowane szukaniem oszczędności i rosnącymi kosztami utrzymania niektórych kursów. Zredukowane zostaną linie, które, jak wynika z przeprowadzonych badań, są nierentowne, pasażerowie rzadko z nich korzystają, a ich utrzymanie generuje wysokie koszty.