Modyfikacje w rozkładach linii 7, 8, 21 i 80

Korekty wchodzą w życie w środę (1.05).

Zmiany są wprowadzone na wnioski pasażerów, dotyczą także modyfikacji czasów odjazdów z poszczególnych przystanków.

Linia 7:
minutowe korekty w godzinach odjazdów i międzyprzystankowych czasach przejazdów.

Linia 8:
zmiana godziny odjazdu kursu z pętli w Ochodzach, w kierunku Opola-Grotowic, z godziny 7:26 na 7:23 oraz minutowe korekty w godzinach odjazdów i międzyprzystankowych czasach przejazdów.

Linia 80:
minutowe korekty w godzinach odjazdów i międzyprzystankowych czasach przejazdów.

Linia 21:
zmiana godziny odjazdu kursu z przystanku 1 Maja-Szkoła w kierunku Działkowa-MZK z godziny 4:28 na 4:18 oraz minutowe korekty w godzinach odjazdów i międzyprzystankowych czasach przejazdów.