Modyfikacje rozkładu MZK Opole

Autobus 514 jadący w kierunku Witosa

Linia 12 wraca na swoją standardową trasę, modyfikacji zostaną poddane też odjazdy innych linii. Od poniedziałku (29.01) autobusy linii Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu będą kursowały zgodnie z rozkładem szkolnym, zmienią się także rozkłady jazdy niektórych linii.

W związku z zakończeniem robót drogowych na ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej na swoją standardową trasę wróci linia 12. Całkowicie zmieni się też jej rozkład jazdy.

Ponadto modyfikacje obejmą również kursowanie linii: 1, 3, 7, 8, 10, 11 i 18. Jest to przede wszystkim odpowiedź na wnioski pasażerów.

Szczegółowe informacje:

  • linia 1 – kurs rozpoczynający się z przystanku Witosa-Wygonowa do centrum handlowego przy ul. Wrocławskiej z godziny 7:40 zostanie przesunięty na godzinę 7:35,
  • linia 3 – w soboty i niedziele odjazdy z pętli przy ul. Pużaka zostaną opóźnione o około 12 minut, a jedna para kursów w dni robocze (po godz. 18:00) będzie zlikwidowana,
  • linia 7 – kurs z godziny 6:57 z przystanku Prószkowska-Politechnika w kierunku przystanku Złota-Dworzec zostanie przesunięty o 5 minut, na godzinę 6:52.
  • linia 8 – kursy z 8:30 i 9:40 rozpoczynające się z pętli w Ochodzach zostaną przesunięte odpowiednio na godziny: 8:27 i 9:27,
  • linia 10 – kurs rozpoczynający się o godz. 4:58 z przystanku Witosa Wygonowa do Elektrowni zostaje zmieniony na kurs rozpoczynający się o godz. 4:54 z przystanku Drobiarska-Częstochowska Pętla (do Elektrowni),
  • linia 11 – dodana zostanie para kursów: o godz. 18:11 z pętli przy ul. Pużaka w kierunku Grudzic oraz o 18:42 z pętli w Grudzicach do pętli przy ul. Pużaka,
  • linia 18 – kurs rozpoczynający się o godz. 21:20 z przystanku Wrocławska C.H. w kierunku PużakaPętla zostaje przeniesiony na godz. 21:35 i wydłużony do przystanku Witosa Wygonowa.