Umowa na dostawę 28 autobusów podpisana!obrazek z piórem trzymanym w ręce prawdopodobnie prezydenta miasta i kartkami podpisywanej umowy


logotyp

7 grudnia 2017 r. nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy na dostawę 28 nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów miejskich w ramach realizacji Projektu: „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I”.

Jednym z zasadniczych elementów tego Projektu, obok kompleksowej modernizacji zajezdni autobusowej MZK Sp. z o. o., wdrożenia systemu informacji pasażerskiej wyposażonej w przystankowe tablice informacyjne, systemu sprzedaży opartego o stacjonarne i mobilne automaty biletowe, biletu elektronicznego, sklepu internetowego i sieci opartej o terminale sprzedażowe oraz urządzenia pokładowe do obsługi systemu sprzedaży jest zakup nowoczesnego, niskoemisyjnego, przyjaznego środowisku, spełniającego najwyższe normy emisji zanieczyszczeń i hałasu Euro6 taboru autobusowego w ilości 61 szt.

Podpisana umowa obejmuje dostawę 28 pojazdów, które na ulice miasta Opola wyjadą już na przełomie I i II kwartału 2018 r.

Cały Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

dwa obrazki nakładające się na siebie, ujęcie w chwili podpisywania umowy, za biurkiem siedzą reprezentanci dostawcy autobusów, a ze strony miasta prezydent Arkadiusz Wiśniewski oraz prezes MZK Sp. z o.o Tadeusz Stadnicki

herb Opola logo MZK sp. z o.o. logo MZK sp. z o.o.
Translate »