Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. rozliczeń usługi przewozowej

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny

Zakres zadań:

 • weryfikacja kart pracy, miesięcznych oraz dziennych harmonogramów pracy w zakresie dotyczącym rozliczania czasu pracy i innych parametrów związanych z rozliczeniem usługi przewozowej,
 • analizowanie, rozliczanie i sporządzanie kadrowo – płacowej ewidencji czasu przepracowanego i nieobecności w pracy oraz sporządzanie wymaganej w tym zakresie dokumentacji pracowniczej
 • prowadzenie rozliczeń i opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie wykonanych wozokilometrów, zużycia paliw i innych materiałów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usługi przewozowej
 • sporządzanie materiałów do sprawozdawczości statystycznej.

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy, w szczególności z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy – znajomość zagadnień z zakresu czasu pracy kierowców autobusów będzie dodatkowym atutem;
 • biegłość w obsłudze pakietu MS Office,
 • dobra organizacji czasu pracy,
 • terminowość i rzetelność wywiązywania się z powierzonych zadań,
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie, przebieg pracy zawodowej i posiadane kwalifikacje) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. rozliczeń usługi przewozowej” na adres mailowy: irenaw@mzkopole.pl

lub:

MZK Sp. z o.o. w Opolu
45-215 Opole ul. Luboszycka 19

Ww. dokumenty należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018.1000 z dnia 10.05.2018 r.).”
Jednocześnie informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, poprawienia danych osobowych oraz prawo odwołania zgody.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami

Translate »