WYDŁUŻONE DARMOWE PIĄTKI I 50% ULGA DLA DOKTORANTÓW

Mamy przyjemność poinformować, iż od dnia 1 listopada 2017 r. zgodnie z Uchwałą NR XLVIII/967/17 RADY MIASTA OPOLA z darmowych przejazdów w każdy piątek oraz w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września, będzie można korzystać w szerszym przedziale czasowym, tj. od 6:00 aż do 23:59 i już tylko na podstawie posiadanego przy sobie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem, z ważnym badaniem technicznym. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu jedną osobę.

Na mocy tej samej uchwały uczestnicy studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia, uprawnieni będą do korzystania w granicach administracyjnych miasta Opola z biletów ulgowych w cenie biletów dla osób uprawnionych do korzystania z ulgi ustawowej 50% określonej uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego.

Translate »