Udzielenie zamówienia na dostawę części i materiałów oraz opon do autobusów MZK Sp. z o. o. w Opolu

MZK Sp. z o. o. w Opolu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 443.000 euro jako zamówienie sektorowe, z zastosowaniem ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę części i materiałów oraz opon do autobusów MZK Sp. z o. o. w Opolu.

 

Do pobrania:

SIWZ

Projekt umowy dostawy

Projekt umowy najmu

Ogłoszenie
Sprostowanie ogłoszenia

Informacja o modyfikacji treści SIWZ i zmianie terminu składania ofert
Sprostowanie II
Poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Translate »