Regulamin przewozu

Regulamin przewozu w środkach transportu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. w Opolu

Pełny tekst Regulaminu dostępny w formacie PDF

( Opublikowano dnia 19.05.2016 )

Strefa Pozamiejska

Strefa pozamiejska obsługiwana jest przez linie komunikacyjne: 8, 16, 80. W ramach świadczonych usług komunikacyjnych poza strefą administracyjną miasta Opola obowiązują ceny biletów pozamiejskich.

Strefa miejska, w której obowiązują ceny biletów miejskich, sięga następujących przystanków:

Dla linii 8:

 • ul.Nyska, przystanek „Nyska”

Dla linii 16:

 • ul.Niemodlińska, przystanek „Niemodlińska-Cmentarz”

Dla linii 80:

 • ul.Dworcowa, przystanek „Dworcowa-Przejazd Kolejowy”

————————————————————————————————————

I. BILETY OKRESOWE

Korzystanie z linii pokrywających się.

Posiadacze biletów okresowych trasowanych na określoną linię mogą korzystać z przywileju jazdy autobusami innych linii, niż oznaczona na wykupionym bilecie, po fragmentach pokrywających się z nią tras.

Wspólne przystanki

Pasażerowie ci uprawnieni są do wysiadania na niżej wyszczególnionych przystankach, traktowanych umownie, jako kończące wspólny fragment wybranej trasy:

1.  Rejon – Dworzec Główny:

 • Kołłątaja  – Damrota – Dworzec Główny,
 • 1-go Maja – Dworzec Główny,
 • Reymonta,

dla autobusów linii: 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 25.
 
2.  Rejon – Rondo:

 • Książąt Opolskich – Rondo – kierunek Centrum oraz Zaodrze,
 • Nysy Łużyckiej – Rondo – kierunek Osiedle Chabry i Zaodrze,

dla autobusów linii: 3, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 21, 28, 80.

 
3.  Rejon – Niemodlińska / Wojska Polskiego:

 • Niemodlińska – Szkoła,
 • Wojska Polskiego – Dworzec Zachodni – kierunek Wójtowa Wieś,

dla autobusów linii: 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25, 28, 80.

 
4.  Rejon – Oświęcimska / Traugutta:

 • Traugutta – kierunek Malina,
 • Oświęcimska – Szkoła – kierunek Metalchem,

dla autobusów linii: 7, 8, 12, 14.

 
5. Rejon – Częstochowska / Witosa / Tysiąclecia:

 • Częstochowska – Tysiąclecia – kierunek  Wschodnia,
 • Witosa – Osiedle – kierunek WCM,
 • Witosa – Cieszyńska – kierunek Wschodnia,

dla autobusów linii: 10, 14, 17, 18, 21, 28.

 
6. Rejon – Chmielowice – Centrum:

 • Nyska – Dworcowa – kierunek Polska Nowa Wieś,
 • Dworcowa – Przejazd Kolejowy – kierunek Domecko,

dla autobusów linii: 8, 80.

 
UWAGA: Wsiadanie do autobusu innej linii powinno nastąpić wyłącznie na przystanku, na którym zatrzymuje się autobus linii oznaczonej na danym bilecie.
————————————————————————————————————
II. BILETY JEDNORAZOWE WEWNĄTRZSTREFOWE

Obowiązują wewnątrz strefy pozamiejskiej. Przejazd na podstawie ww. biletów odbywa  się  na  liniach   wybiegających poza   granice    administracyjne   Opola, a wsiadanie i wysiadanie pasażerów następuje na przystankach usytuowanych poza granicami administracyjnymi miasta.

————————————————————————————————————
III. ZASADY TARYFOWE NA WYBRANYCH LINIACH POZAMIEJSKICH

LINIA AUTOBUSOWA NR 80

Uprawnienia dla osób posiadających bilety okresowe wykupione na linię 80:

1. Kierunek Opole:

 • trasa Pucnik- Opole, pętla Dambonia – przejazd autobusem linii nr 80,
 • od przystanku „Dambonia-Pętla” możliwość przesiadki i kontynuacji przejazdu autobusami linii nr 8 lub 12.

2. Kierunek Domecko:

 • trasa Grotowice-Dambonia – przejazd autobusem linii nr 8 lub 12.
 • od przystanku „Dambonia-Pętla” możliwość przesiadki i kontynuacji przejazdu autobusem linii nr 80.

Na w/w trasie dopuszcza się również przejazd na podstawie odpowiedniego:

 • biletu jednorazowego jednokrotnego kasowania, które winno nastąpić wyłącznie w pierwszym autobusie przed przesiadką,
 • biletu jednorazowego zakupionego u kierowcy w pierwszym autobusie, ważnego do 60 minut od czasu zakupu.

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy pasażerowie posługujący się biletami okresowymi, posiadają uprawnienie do jazdy autobusami innych linii po odcinkach trasy, pokrywających się z linią wskazaną na zakupionym bilecie okresowym.

Translate »