Regulamin przewozu

Regulamin przewozu w środkach transportu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. w Opolu

Pełny tekst Regulaminu dostępny w formacie PDFOpublikowano dnia 19.05.2016

Strefa Pozamiejska

Strefa pozamiejska obsługiwana jest przez linie komunikacyjne: 8, 16, 80. W ramach świadczonych usług komunikacyjnych poza strefą administracyjną miasta Opola obowiązują ceny biletów pozamiejskich.

Strefa miejska, w której obowiązują ceny biletów miejskich, sięga następujących przystanków:

Dla linii 8:

 • ul.Nyska, przystanek “Nyska”

Dla linii 16:

 • ul.Niemodlińska, przystanek “Niemodlińska-Cmentarz”

Dla linii 80:

 • ul.Dworcowa, przystanek “Dworcowa-Przejazd Kolejowy”

 

 BILETY OKRESOWE

Korzystanie z linii pokrywających się.

Posiadacze biletów okresowych trasowanych  na  określoną  linię mogą  korzystać
z przywileju jazdy autobusami innych linii, niż oznaczona na wykupionym bilecie, po fragmentach pokrywających się z nią tras.

————————————————————————————————

BILETY JEDNORAZOWE WEWNĄTRZSTREFOWE

Obowiązują wewnątrz strefy pozamiejskiej. Przejazd na podstawie ww. biletów odbywa  się  na  liniach   wybiegających poza   granice    administracyjne   Opola,
a wsiadanie i wysiadanie pasażerów następuje na przystankach usytuowanych poza granicami administracyjnymi miasta.

————————————————————————————————

ZASADY TARYFOWE NA WYBRANYCH LINIACH POZAMIEJSKICH

LINIA AUTOBUSOWA NR 80

Uprawnienia dla osób posiadających bilety okresowe wykupione na linię 80:

1. Kierunek Opole:

 • trasa Pucnik- Opole, pętla Dambonia – przejazd autobusem linii nr 80,
 • od pętli Dambonia możliwość przesiadki i kontynuacji przejazdu autobusami linii nr 8 lub 12.

2. Kierunek Domecko:

 • trasa pętla Grotowice – pętla Dambonia – przejazd autobusem linii nr 8 lub 12.
 • od pętli Dambonia możliwość przesiadki i kontynuacji przejazdu autobusem linii nr 80.

Na w/w trasie dopuszcza się również przejazd na podstawie odpowiedniego:

 • biletu jednorazowego jednokrotnego kasowania, które winno nastąpić wyłącznie w pierwszym autobusie przed przesiadką,
 • biletu jednorazowego zakupionego u kierowcy w pierwszym autobusie, ważnego do 60 minut od czasu zakupu.
 • przejazdu do przystanku przy ul. Kołłątaja w relacji Wawelno – Centrum i z przystanku przy ul. Reymonta w relacji Centrum – Wawelno na podstawie biletu okresowego na linię 16, autobusem każdej innej linii poruszającej się po tej trasie.
 • przejazdu do przystanku przy ul. Kołłątaja na trasie Wawelno – Centrum na podstawie biletu jednorazowego pozamiejskiego skasowanego w autobusie linii 16, o ile kontynuacja podróży autobusem innej linii nastąpi do 15 minut od zakończenia jej pierwszego etapu na przystanku przy ul. Sienkiewicza (bilet nie wymaga powtórnego kasowania)
 • przejazdu z przystanku przy ul. Reymonta na trasie Centrum – Wawelno na podstawie biletu jednorazowego pozamiejskiego skasowanego w autobusie innej linii, o ile kontynuacja podróży autobusem linii 16 (bilet nie wymaga powtórnego kasowania) nastąpi do 15 minut od zakończenia jej pierwszego etapu na przystanku przy pl. Kopernika.

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy pasażerowie posługujący się biletami okresowymi, posiadają uprawnienie do jazdy autobusami innych linii po odcinkach trasy, pokrywających się z linią wskazaną na zakupionym bilecie okresowym.

Translate »