Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na dostawę środków smarnych dla MZK Sp. z o. o. w Opolu.

MZK Sp. z o. o. w Opolu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, na dostawę środków smarnych dla MZK Sp. z o. o. w Opolu.

Do pobrania:

Translate »