Ograniczenia w ruchu na drodze wojewódzkiej nr 454 w okolicy Czarnowąsów od 29.05.2017 r.

Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w dniu 29.05.2017r. w związku z budową obwodnicy Czarnowąsów z chwilą zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku od skrzyżowania z ul. Elektrownianą do skrzyżowania z ul. Norweską zostanie wprowadzona (do odwołania) tymczasowa organizacja ruchu.
Wprowadzone na tym odcinku ograniczenia wymuszają dostosowanie obsługi komunikacyjnej poprzez zmianę trasy linii 21 i przesunięcie przystanku „Norweska – Stacja PKP” ( w obu kierunkach) o około 100 m za ww. skrzyżowanie.

Translate »