Nowe Opole

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, iż od 1 stycznia 2017 r. rozwijamy naszą sieć komunikacyjną, która poszerzy się o 4 linie komunikacyjne i 45 nowych przystanków. Mamy dobrą wiadomość dla nowych mieszkańców Opola z przyłączanych sołectw – do każdego sołectwa przez 365 dni w roku będą docierać nasze autobusy, którymi będzie można dojechać bezpośrednio do ścisłego centrum Opola oraz Dworca Głównego. Rozpoczniemy obsługę komunikacyjną zachodniej części Wójtowej Wsi, Szczepanowic, Szpitala przy ul. Katowickiej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przy Oleskiej oraz zapewnimy alternatywne, bezpośrednie połączenie Nowej Wsi Królewskiej z Zaodrzem. Poniżej szczegóły zmian.

Linia 3
Zmianie ulegnie częstotliwość kursowania linii, która zostanie dostosowana do napełnień autobusów. W dni robocze w godzinach 19-20, w soboty od 15 do 20, a w niedziele od 11 do 20 autobusy linii 3 będą kursowały co 30 minut.

Linia 5
Zostanie przekształcona w linię całodzienną kursującą na trasie wydłużonej z pętli „Wrocławska – Centrum Handlowe” do Wrzosek przez ul. Wrocławską (Bierkowice). Autobusy linii 5 będą kursowały co około godzinę, przy czym w dni robocze w godz. 8-13 i 17-18 oraz w soboty i niedziele od 7 do 18 będą wykonywane dodatkowe kursy w skróconej relacji Pużaka – „Wrocławska – Centrum Handlowe”, które zastąpią kursy linii 9 obecnie realizowane na krótszej trasie do Cmentarza. Niektóre kursy linii 5, szczególnie wcześnie rano oraz późnym wieczorem, będą wykonywane trasą wariantową przez ul. Zbożową i Wspólną w celu zapewnienia dojazdu do zakładów przemysłowych.
W związku ze zwiększeniem znaczenia i roli linii 5 w systemie komunikacyjnym, w dni robocze do jej obsługi będą kierowane głównie autobusy wielkopojemne.

Linia 8 i Linia 12
Większość kursów obu linii zostanie wydłużona z krańca „Grotowice – Żelazna” do pętli Grotowice przy granicy miasta, dzięki czemu krańcowy odcinek ulicy Oświęcimskiej będzie obsługiwany przez cały dzień z częstotliwością średnio co 30 minut.

Linia 9
W związku z przejęciem połowy kursów linii 9 przez autobusy linii 5, częstotliwość kursowania linii 9 ulegnie obniżeniu z 30 do 60 minut. Dojazd do ulicy Zbożowej i Wspólnej będą zapewniały także niektóre, wariantowe kursy linii 5.
Na wspólnej trasie linii 5, 9, 13 między ul. Pużaka i Domańskiego utrzymana zostanie wysoka, wspólna częstotliwość kursowania – co 15 minut (co 30 minut w godzinach wieczornych i porannych w soboty oraz niedziele).

Linia 10
Część kursów linii 10 zostanie wydłużona z pętli Czarnowąsy do Elektrowni Opole lub do Świerkli, gdzie autobusy będą kończyły bieg na końcu wschodniej części sołectwa. Do Świerkli autobusy będą kursowały co około 60 minut w godzinach szczytowych oraz co około 120 minut w pozostałych godzinach i w weekendy.

Linia 13
Autobusy linii 13 przestaną wjeżdżać pod Cmentarz oraz Centrum Handlowe przy ul. Wrocławskiej, co oznacza, iż z ul. Domańskiego wszystkie kursy będą realizowane prosto w kierunku ul. Partyzanckiej. Dzięki tej zmianie znacząco skrócony zostanie czas przejazdu komunikacją miejską do Półwsi oraz Sławic, szczególnie w dni robocze, kiedy autobusy linii 13 doznają opóźnień przez zatory na ul. Wrocławskiej i czasochłonny przejazd przez parking centrum handlowego. Wszystkie kursy linii 13 będą realizowane do Sławic, a jej częstotliwość kursowania nie ulegnie zmianie.
Dojazd do Cmentarza będą zapewniały linie 5, 9, 18 i 28, natomiast do Centrum Handlowego Karolinka linie 5, 18 i 28.

Linia 15
Wybrane kursy linii 15 zostaną wydłużone z Wójtowej Wsi do Winowa, gdzie tymczasowy przystanek krańcowy będzie funkcjonował przy ul. Szkolnej, za skrzyżowaniem z ul. Prószkowską. Do Winowa „15-stki” będą kursowały co około godzinę w dni robocze oraz w soboty w godz. 10-15. W soboty w pozostałych godzinach oraz przez całą niedzielę linia 15 będzie docierała do Winowa co około 2 godziny.
Autobusy popularnej w Opolu linii 15 zostaną odciążone przez nową linię 25, która zacznie kursować z Wójtowej Wsi do Os. Armii Krajowej przez Dworzec Główny i Szpital przy ul. Katowickiej.

Linia 16
W związku z przyłączeniem do Opola sołectw Chmielowice i Żerkowice linia 16 zacznie kursować częściej i we wszystkie dni tygodnia (w dni robocze co około godzinę, a w soboty i niedziele co około 2 godziny), na czym zyskają także mieszkańcy Mechnic, Chróściny Opolskiej i Wawelna. Trasa linii 16 zostanie znacząco wydłużona od Placu Kopernika do Alei Przyjaźni przez Dworzec Główny (Kołłątaja/ Reymonta), 1 Maja, Rejtana, Mieszka I, Jagiellonów, dzięki czemu mieszkańcy Nowej Wsi Królewskiej będą mieli możliwość dojazdu bez przesiadania się na Zaodrze.

Linia 21
Większość kursów linii 21 zostanie wydłużona z Czarnowąsów (pętla „Jagiełły – Szkoła”) do Brzezia przez Borki (pętla uliczna przez ul. Namysłowską i Pelargonii) i Elektrownię Opole.
Ze względu na istniejący układ drogowy w Borkach, autobusy zarówno w kierunku centrum Opola, jak i w kierunku Brzezia, będą odjeżdżały z tych samych przystanków (zlokalizowanych po jednej stronie ulicy – dotyczy ulicy Namysłowskiej i Pelargonii), w związku z czym prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na wyświetlane kierunki jazdy autobusów – do centrum Opola docierać będą autobusy oznakowane kierunkami „Wschodnia” lub „1 Maja – Szkoła”.
Do Borek i Brzezia realizowanych będzie 11 kursów w dni robocze (w godzinach szczytowych co około godzinę) oraz po 6 kursów w soboty i niedziele.
Wszystkie kursy jadące do ul. Wschodniej będą wykonywane z wjazdem na pętlę przy ul. Głogowskiej.

Linia 25
Linia 25 będzie kursowała z przystanku „Prószkowska – Politechnika – Pętla” przez ulice: Prószkowską, Kwoczka, Wasylewskiego, Stawową, Wróblewskiego, Wojska Polskiego, Niemodlińską, Spychalskiego, Piastowską, Korfantego, Reymonta/Kołłątaja, Ozimską, Katowicką. Następnie autobusy linii 25 wykonają dużą pętlę uliczną wokół Os. Armii Krajowej w celu zmiany kierunku jazdy i powrotu do Wójtowej Wsi. Z ulicy Katowickiej autobusy linii 25 będą kontynuowały jazdę przez ul. Bohaterów Monte Cassino, Plebiscytową, Ozimską, Horoszkiewicza, Sosnkowskiego, Wiejską, Pużaka z wjazdem na pętlę, Oleską, Mikołajczyka, Sosnkowskiego, Okulickiego, Oleską, Bohaterów Monte Cassino, Katowicką i następnie do przystanku „Prószkowska – Politechnika – Pętla” (przez Ozimską, Kołłątaja, Korfantego, Piastowską, Spychalskiego, Niemodlińską, Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Stawową, Wasylewskiego, Kwoczka, Prószkowską).
Autobusy linii 25 zapewnią dojazd do celów podróży takich jak Szpital Wojskowy, Dworzec Główny, Szpital Wojewódzki, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Politechnika Opolska (Sosnkowskiego), Uniwersytet Opolski (z tyłu ul. Katowickiej), Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Szpital MSWiA etc. Układ trasy linii 25 zapewni możliwość bezpośredniego dojazdu do Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Katowickiej ze wszystkich części Os. Armii Krajowej, Dworca Głównego, Wyspy Pasieki, Przedmieścia Odrzańskiego, Zaodrza, Szczepanowic oraz Wójtowej Wsi.
Autobusy linii 25 będą kursowały w dni robocze z częstotliwością co 30 minut w godzinach 6 – 18 oraz co 60 minut w godzinach 5 – 6 i 18 – 20, w soboty i niedziele co ok. 90 minut w godzinach 6 – 20. Na wspólnym odcinku trasy z linią 15, tj. od ul. Wojska Polskiego do Dworca Głównego przez ul. Piastowską oraz na ul. Sosnkowskiego w godzinach szczytowych, autobusy obu linii będą kursowały średnio co 10 minut, natomiast w godzinach 8-14 i 16-18 co 15 minut.

Linie nocne
Przedstawiamy Państwu rozszerzony i ulepszony system sieci linii nocnych. Linie N1 i N2, które ulegną wydłużeniu do Chmielowic, Żerkowic i Czarnowąsów, zostaną rozszerzone o codzienną linię N15 z Witosa do Winowa oraz weekendowe linie N5 i N13 z Dworca Głównego do Wrzosek i Sławic. W każdą noc w godzinach 23:10 – 23:15, 0:10 – 0:15 i 1:10 – 1:15 na przystankach w okolicach Dworca Głównego przez 5 minut będą stały autobusy linii nocnych, dzięki czemu ich pasażerowie będą mogli swobodnie się przesiadać.

Linia N1
Zmianie ulegnie rozkład jazdy linii N1. Wybrane kursy zostaną wydłużone z pętli przy ul. Dambonia do Żerkowic przez Chmielowice z jednokierunkową obsługą przystanków „Nyska – Dworcowa” oraz „Niemodlińska – Ogrodowa”. Pomiędzy krańcem „Witosa – Wygonowa” a przystankiem „Niemodlińska – Szkoła” śladem trasy linii N1 będzie kursować także nowa linia N15.

Linia N2
Część kursów linii N2 ulegnie wydłużeniu z ulicy Budowlanych do pętli linii 10 w Czarnowąsach.

Linia N5
W noce z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę zostanie uruchomiona nowa linia N5, która będzie kursowała na trasie „1 Maja – Dworzec Główny” – „Wrocławska – Kościół – Pętla” (Wrzoski) przez Pl. Kopernika, Książąt Opolskich – Rondo, Nysy Łużyckiej, Spychalskiego, Niemodlińską, Domańskiego, Cmentarną, Zbożową, Wspólną, Wrocławską. Powrót do centrum będzie realizowany z pominięciem ulic Wspólnej i Zbożowej.

Linia N13
W noce z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę zostanie uruchomiona nowa linia N13, która będzie kursowała na trasie „1 Maja – Dworzec Główny” – „Sławice – Pętla” przez Pl. Kopernika, Książąt Opolskich – Rondo, Nysy Łużyckiej, Spychalskiego, Niemodlińską, Domańskiego i Partyzancką.

Linia N15
Codziennie realizowane będą 2 kursy linii N15 (po jednym w każdym kierunku) na trasie „Witosa – Wygonowa” – „Winów – ul. Szkolna” przez ulice: Witosa, Ozimską, Wiejską, Pużaka, Sosnkowskiego, Okulickiego, Chabrów, Luboszycką, Książąt Opolskich – Rondo, Sienkiewicza, Żeromskiego, Kołłątaja (powrót Reymonta), Korfantego, Piastowską, Spychalskiego, Niemodlińską, Wojska Polskiego, Prószkowską.Rozkłady jazdy pozostałych linii:
Linia 7
Linia 11
Linia 14
Linia 17
Linia 18
Linia 28
Linia 80

Nowa wyszukiwarka dostępna jest pod adresem:
http://www.mzkopole.pl/noweopole/wyszukiwarka.html

Translate »