Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Mistrz Wydziału Diagnostyki, Napraw i Remontów

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagania:

  • wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu mechaniki lub budowy maszyn oraz doświadczenie zawodowe min 2 lata lub średnie techniczne z zakresu mechaniki oraz doświadczenie minimum 10 lat,
  • dobra znajomość zagadnień mechaniki samochodowej – atutem będzie znajomość zagadnień mechaniki samochodów ciężarowych bądź autobusów,
  • umiejętność planowania, organizowania i nadzoru w zakresie napraw i obsług pojazdów samochodowych,
  • umiejętność nadzorowania pracy zespołu,
  • umiejętność analitycznego myślenia i efektywnego rozwiązywania problemów,
  • zdolności interpersonalne i komunikacyjne,
  • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
  • dyspozycyjność i gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym,
  • prawo jazdy (mile widziane prawo jazdy kat. C lub D).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie, przebieg pracy zawodowej i posiadane kwalifikacje) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Mistrza Wydziału Diagnostyki, Napraw i Remontów” na adres mailowy: kadry@mzkopole.pl, place@mzkopole.pl lub:
MZK Sp. z o.o. w Opolu
45-215 Opole
ul. Luboszycka 19

Ww. dokumenty należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016.922 z dnia 28.06.2016 r.)”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Translate »