Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kontroler biletowy

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Zakres obowiązków:

 • Przeprowadzanie kontroli biletowej w pojazdach komunikacji miejskiej pod kątem posiadania przez pasażerów ważnego biletu;
 • Kontrolowanie dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania z ulg;
 • Nakładanie opłat dodatkowych na pasażerów za przejazdy bez ważnego biletu lub dokumentu potwierdzającego stosowną ulgę;
 • Sporządzanie raportów.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub zawodowe,
 • rzetelność, dokładność, odpowiedzialność,
 • niekaralność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach,
 • dyspozycyjność.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV ze zdjęciem, list motywacyjny) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierowcy autobusu” na adres mailowy: kadry@mzkopole.pl lub:
MZK Sp. z o.o. w Opolu
45-215 Opole
ul. Luboszycka 19

Ww. dokumenty należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016.922 z dnia 28.06.2016 r.)”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Translate »