Przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 225 000 euro z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: Kompleksową modernizację zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 225 000 euro z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: Kompleksową modernizację zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w
[…]

Translate »