Bezpłatne przejazdy
w każdy piątek
w godz. 6:00 – 23:59

Dla właściciela / współwłaściciela
samochodu osobowego

Warunek:
posiadanie przy sobie w trakcie przejazdu dowodu rejestracyjnego wraz z ważnym badaniem technicznym samochodu osobowego, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia
do przejazdu jedną osobę.

Translate »